Spring naar hoofd-inhoud
Overblijven

In de middagpauze bieden we een overblijfmogelijkheid aan. Kinderen gaan naar het gebouw van de Buitenschoolse Opvang (BSO) of eten als het daar erg druk is in een lokaal van onze school.  De coördinatie van deze tussenschoolse opvang ligt in handen van Stichting Kinderopvang  Zeeuws-Vlaanderen. Overblijfkrachten zorgen voor toezicht en indien gewenst voor thee. Een paar praktische punten: De kosten voor het overblijven worden in overleg met de Stichting Kinderopvang  vastgesteld en aan het begin van het jaar aan de ouders meegedeeld. De kosten voor een knipkaart van 20 x  bedragen voor dit schooljaar € 33,-. De kosten voor een knipkaart van 50 x  bedragen voor het huidige schooljaar € 82.50. De kosten voor één keer overblijven bedragen € 2,20. Thee wordt door de school verzorgd. Kinderen mogen ook drinken van thuis meenemen. Boterhammen moeten zelf worden meegebracht. Kinderen die overblijven, mogen tussen de middag niet van het schoolplein af.  Wanneer een kind van school gaat en de overblijfkaart is nog niet opgebruikt, dan wordt het resterende bedrag terugbetaald. Broertjes en zusjes mogen gebruik maken van één overblijfkaart. Elke overblijfdag wordt afgestempeld. Bekijk hier het: Handboek overblijf de Statie