Spring naar hoofd-inhoud

De ouderraad

De ouderraad bestaat uit elf ouders. Deze groep ouders houdt zich vooral bezig met de dagelijkse gang van zaken. Ze bereidt festiviteiten voor of helpt bij de uitvoering daarvan. Te denken valt daarbij aan o.a. de sport- en speldag, schoolreis, feesten, schoonmaak. Uiteraard gebeurt dit in overleg met de leerkrachten. De ouderraad komt meerdere keren per jaar bij elkaar. Bij die vergaderingen is er ook altijd iemand namens het onderwijsteam en de directeur aanwezig. Op de algemene ouderavond worden de nieuwe ouderraadsleden gekozen en geeft de ouderraad verslag van zaken

Voorzitter Monique de Putter      
Secretaris Bianca Pauwels      
Penningmeester Jennifer Brouwer      
Leden Femke Pijcke      
  Gretje Steijaert      
  Charlotte Theunissen      
  Marjolijn van den Berg      
  Elles Metsemakers      
  Kirsten Dedecker      
  Marielle Engels      
  Nadja IJsebaert