Spring naar hoofd-inhoud

BSO

Als ouders voor hun kinderen voor en/of na schooltijd opvang willen, dan verwijzen we naar Stichting Kinderopvang Zeeuws-Vlaanderen. Een uitgebreide folder wordt bij aanmelding meegegeven. Meer informatie: 0115-612368 of www.kinderopvangzvl.nl
Voor kinderen van  0 tot 4 jaar is Kinderdagverblijf "Okiedokie" beschikbaar. Een informatieblad is op school verkrijgbaar. Meer informatie: 06 22669330