Spring naar hoofd-inhoud

Ouderbijdrage

Het basisonderwijs in Nederland is gratis.
Wel vraagt de ouderraad elk jaar een vrijwillige ouderbijdrage aan de ouders die kinderen hebben op onze school.
Voor dat geld worden de festiviteiten en buitenschoolse activiteiten betaald. Zoals bijvoorbeeld de Sinterklaasviering, de Kerstviering, de muzikale jaarsluiting, de sportdag, een bijdrage voor de schoolreis, enz.
De ouderraad legt elk jaar tijdens de algemene ouderavond  een schriftelijke verantwoording af.
Ook wordt tijdens diezelfde vergadering de hoogte van de bijdrage vastgesteld.
Dit jaar is de ouderbijdrage  € 21,50 per kind. Voor kinderen die vanaf januari worden ingeschreven is de bijdrage € 10,-.
Ouders die de vrijwillige ouderbijdrage niet kunnen betalen, maar toch willen deelnemen, kunnen hiervoor contact opnemen met de directeur van de school.
Ook de kleuters uit groep 1 en 2 hebben elk jaar een uitstapje. Houdt u hiervoor rekening met een bijdrage van ongeveer 5 euro. De bijdrage voor de jaarlijkse schoolreis van de groepen 3 t/m 7 is tussen de € 27,50 en € 30,00 per kind. De bijdrage voor het schoolkamp voor groep 8 bedraagt dit schooljaar € 45,-
De ouderraad draagt elk jaar een deel bij  in de kosten van de schoolreis.