Spring naar hoofd-inhoud

Situering

Onze school is centraal gelegen in Sas van Gent. Het gebouw is splinternieuw, voldoet aan moderne eisen en  bestaat uit twee verdiepingen. Op de begane grond zijn de lokalen voor de 3-jarigen en de groepen 1,  2 en 3. Verder is beneden een speelzaal. De overige groepen bevinden zich op de eerste verdieping.
De meeste leerlingen komen uit de kern. Enkele leerlingen komen van daarbuiten. Onze leerlingenpopulatie vormt een juiste afspiegeling van de bevolking van Sas van Gent. Zesenveertig procent van de jeugd in het dorp heeft geen Nederlandse achtergrond.
De landelijke trend dat beide ouders geheel dan wel gedeeltelijk aan het arbeidsproces deelnemen, is ook hier merkbaar. Het aantal kinderen dat de tussenschoolse opvang bezoekt, is groot en bedraagt ongeveer vijftig procent.