Skip to main content

De ouderraad

De ouderraad bestaat uit elf ouders. Deze groep ouders houdt zich vooral bezig met de dagelijkse gang van zaken. Ze bereidt festiviteiten voor of helpt bij de uitvoering daarvan. Te denken valt daarbij aan o.a. de sport- en speldag, schoolreis, feesten, schoonmaak. Uiteraard gebeurt dit in overleg met de leerkrachten. De ouderraad komt meerdere keren per jaar bij elkaar. Bij die vergaderingen is er ook altijd iemand namens het onderwijsteam en de directeur aanwezig. Op de algemene ouderavond worden de nieuwe ouderraadsleden gekozen en geeft de ouderraad verslag van zaken

VoorzitterMonique de Putter
SecretarisBianca Pauwels
PenningmeesterJennifer Brouwer
LedenFemke Pijcke
Gretje Steijaert
Charlotte Theunissen
Marjolijn van den Berg
Elles Metsemakers
Kirsten Dedecker
Marielle Engels
Nadja IJsebaert