Skip to main content

De ouderraad

De ouderraad bestaat uit negen ouders. Deze groep ouders houdt zich vooral bezig met de dagelijkse gang van zaken. Ze bereidt festiviteiten voor of helpt bij de uitvoering daarvan. Te denken valt daarbij aan o.a. de sport- en speldag, schoolreis, feesten, schoonmaak. Uiteraard gebeurt dit in overleg met de leerkrachten. De ouderraad komt meerdere keren per jaar bij elkaar. Bij die vergaderingen is er ook altijd iemand namens het onderwijsteam en de directeur aanwezig. Op de algemene ouderavond worden de nieuwe ouderraadsleden gekozen en geeft de ouderraad verslag van zaken

VoorzitterMw. Monique de Putter
Vice-voorzitter Mw. Anke van den Berghe
SecretarisVacature
PenningmeesterMw. Bianca Voermans
LedenMw. Femke Pijcke
Mw. Gretje Steijaert
Mw. Charlotte Theunissen
Mw. Marjolijn van den Berg
Mw. Elles Metsemakers
Mw. Kirsten Dedecker