Skip to main content

Medezeggenschapsraad

Alle ouders kunnen meedenken en meepraten over de school. Dit kan ook via de medezeggenschapsraad. In deze raad zit een aantal ouders die jaarlijks wordt gekozen. Ook enkele teamleden maken deel uit van de MR. De raad geeft adviezen en neemt besluiten die met het beleid van de school te maken hebben. Dit kan gaan over bijvoorbeeld de besteding van de ouderbijdrage, adviezen over het activiteitenrooster, sollicitatieprocedures, verkeersveiligheid rondom de school of het onderhoud.

Geleding personeelMw. Betty de la Ruelle
Geleding personeelMw. Debbie Verhoeven
Geleding personeelMw. Jessica Lauret
Geleding oudersDhr. Martijn de Coninck
Geleding oudersMw. Patty Breepoel
Geleding oudersMw. Marjolijn van den Berg
Directeur (a.i.)Dhr. Sander Capello