Skip to main content

Computerles op school

De computer is in het huidige onderwijs niet meer weg te denken. In alle groepen op onze school wordt de computer gebruikt als middel om meer mogelijkheden aan de kinderen te bieden om informatie te verkrijgen en leerstof op een andere manier eigen te maken. In alle lokalen is er een aansluiting op het internet.

In de bovenbouw (groepen 6-7-8) leren de kinderen omgaan met verschillende toepassingen op de computer o.a.: Tekstverwerken met Word en Presenteren met PowerPoint.