Spring naar hoofd-inhoud

Computerles op school

De computer is in het huidige onderwijs niet meer weg te denken. In alle groepen op onze school wordt de computer gebruikt als middel om meer mogelijkheden aan de kinderen te bieden om informatie te verkrijgen en leerstof op een andere manier eigen te maken. In alle lokalen is er een aansluiting op het internet.

In onze groepen 4 tot en met 8 verwerken alle leerlingen met rekenen, spelling en taal de oefenstof op een tablet van Snappet. De tablets reageren direct op de door de leerlingen ingevoerde antwoorden/oplossingen en bieden daardoor voordurend onderwijs op maat en uitdaging.

In de bovenbouw (groepen 6-7-8) leren de kinderen omgaan met verschillende toepassingen op de computer o.a.: Tekstverwerken met Word en Presenteren met PowerPoint.