Skip to main content

De laatste nieuwtjes van groep 6

Broeder Dieleman

Broeder Dieleman kwam een paar weken geleden op een vrijdagmiddag. Hij had een gitaar bij zich en zong liedjes. Hij kwam bij ons in de klas. Hij vertelde dat hij in een band speelt. De zanger van Blof speelt bij hem in de band. Hij wil heel graag beroemd worden.
Hij had zelf liedjes geschreven voor zijn overleden moeder. Hij doet om zijn gevoel te kunnen uiten. Wij hebben meegezongen. Hala ging ook op zijn gitaar spelen. Hij heeft een klein uurtje gespeeld. We vonden het leuk, maar ook een beetje droevig.
Hij vertelde dat hij in Zeeland ook nog op verschillende andere scholen speelt, zodat kinderen later misschien ook muzikant willen worden. 

 

Groetjes, Natascha en Aimée
groep 6


Cito's begrijpend lezen, spelling, rekenen en woordenschat

Deze week beginnen de cito's weer. We beginnen met Cito begrijpend lezen. De week erna hebben we Cito spelling.
We hebben ook nog Cito rekenen en Cito woordenschat.
De moederdagcadeau's zijn zondag gegeven en we zijn nu alweer aan het knutselen voor vaderdag.
Er vallen alsmaar veel dagen uit. We zijn veel vrij, dat is wel leuk.
Groeten van groep 6


Nieuws uit groep 6

In groep 6 hebben we een test gedaan over eten. De test heet : Ik eet het beter. We hebben veel nieuwe combinaties van smaak ontdekt,bijvoorbeeld : Witlof met appel. En we hebben een nieuwe smaak geleerd : umami . We hebben ook een proef gedaan over de tong.

De laatste tijd hebben we veel toetsen gehad. bijvoorbeeld over taal,verkeer en rekenen.

Vrijdag 20 april 2018 is weer de koningsspelen. De kinderen leren een nieuwe liedje en een dans,. de muziek heet : Fitlala van Kinderen Voor Kinderen. Misschien kunnen jullie komen kijken 

Matiz en Wisely
groep 6


Een weekje vakantie

We hebben net genoten van een weekje vakantie. Sommigen van ons hebben carnaval gevierd, anderen gingen op vakantie of bleven thuis.
Volgende week worden alle ouders verwacht voor de oudergesprekken.
We krijgen dan vrijdag 2 maart ons rapport mee naar huis. Hierin staan ook cijfers van de Cito-toetsen en de methodetoetsen .
Deze week beginnen we met spreekbeurten. Iedereen heeft in zijn of haar agenda gezet, wanneer hij/zij aan de beurt is.
Groetjes van groep 6
Wisely, Joost, Shanaya, Matiz, Keano van Hecke, Natascha en Jazzlyn

 


Groep 6 in het Industrieel Museum


Met de bus naar school

We zitten al voor de 3e week in Terneuzen op de Twijn op school. We gaan daar met bussen naar toe. Met de bus is het wel leuk. We praten met elkaar als we naar school rijden. Wij missen wel de Statie en de andere kinderen uit de groepen 1,2 en 3 en 7 en 8. We hopen dat we snel weer terug naar de Statie kunnen.
We hebben nu een kleiner digibord. De wifi deed het in het begin nog niet zo goed.
We hebben heel veel plaats om buiten te spelen. We hebben hier ook een grote voetbalkooi.
Groetjes, Senna en Hala
groep 6


Kinderboekenweek

Het is deze week kinderboekenweek. Het thema is gruwelijk eng. We hadden een voorstelling in de theaterzaal. Er kwamen twee mensen en ze lieten elkaar schrikken. Het waren broer en zus. Ze deden een spook na. En de kinderen moesten enge geluiden maken.Het was een leuke voorstelling. En op het laatst gingen we eng dansen. Gisteren hebben we filmpjes bekeken die bij gruwelijk eng horen. Het waren filmpjes over : spinnen,slangen en donker maar ze waren eigenlijk niet eng. Vrijdag middag gaan we gruwelijk eng op het plein dansen . Alle ouders verzorgers mogen er komen om te kijken.
Er hangen allemaal enge dingen in de klas bijvoorbeeld: heks,spook en een geraamte. Achter in de klas hebben we ook een herfst tafel.
Groetjes Keano de Buck en Ewelinka
groep 6

 


Snappet voor groep 4 t/m 8

Groep 6 is voor de tweede keer begonnen met Snappet. Snappet wordt nu gebruikt in groep 4 tot en met 8. Omdat bijna de hele school er tegelijk mee werkt, loopt hij soms wel eens vast. Het is veel leuker dan werken in een boek. Je krijgt opgaven op je eigen niveau en in het boek heeft iedereen hetzelfde.
De pluskinderen werken aan andere opgaven die moeilijker zijn. We doen dit bij rekenen, taal en spelling.
We kijken elke ochtend om vijf voor tien naar het ochtendjeugdjournaal. Je leert hier veel van. Je komt veel te weten over wat er op de wereld gebeurt.
We hebben nu een eigen schoolagenda om ons huiswerk in op te schrijven. Ook in groep 6 mag je een eigen pennenzak meenemen. We hebben heel veel zin in het nieuwe schooljaar.
De klas is al een beetje aangekleed met bloemetjes en kalenders. Dit in tegenstelling tot de ramen.
Groetjes, Warre en Pieke
groep 6